Galerija

Organizirane aktivnosti korisnika ustanove


 Gimnastika

 


Društvene igre (Čovječe ne ljuti se, Tombola, Domino, memory, karte)


Grupa dosjećanja

 


Pjevački zbor


Mjerenje tlaka


 Proslava rođendana korisnika


DVD projekcije


Kreativna radionica


Molitvena grupa


Terapijska zajednica


Mozgalice


Literalna grupa


Pikado


Viseća kuglana