Katalog informacija

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Caritasov dom za starije i nemoćne osobe “Sv. Ivan Krstitelj” Ivanec uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Zakonom se uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija. Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Caritasovu domu Ivanec.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti

Zahtjev za pristup informacijama (doc) »

Usmeno postavljeni zahtjev prima službenik za informiranje (Tomislav Jalšovec, dipl.soc.pedagog – ravnatelj) svakim radnim danom od 10,00 – 13,00 sati u prostorijama Doma.

NAPOMENA: Temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka ili uslijed profesionalne tajne neki podaci sa sjednica tijela Doma se ne smiju objaviti. Ukoliko imate potrebu za detaljnim pojašnjenjem istog, slobodno se obratite Službeniku za informiranje.

Ujedno, ovdje se nalaze objave sjednica unatrag 2. godine, te se također za eventualne prijašnje odluke tijela Doma, možete obratiti Službeniku za informiranje.