Katalog informacija

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Caritasov dom za starije i nemoćne osobe “Sv. Ivan Krstitelj” Ivanec, I. K. Sakcinskog 8, IVANEC, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Zakonom se uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija. Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Caritasov dom za starije i nemoćne osobe “Sv. Ivan Krstitelj” Ivanec, I. K. Sakcinskog 8, IVANEC.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Zahtjev za pristup informacijama te dostaviti na adresu: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe “Sv. Ivan Krstitelj” Ivanec, I. K. Sakcinskog 8, IVANEC. Zahtjev za pristup informacijama moguće je podnijeti i elektronskim putem na info@caritasov-dom-ivanec.hr

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Usmeno podnesen zahtjev prima službenik za informiranje (Tomislav Jalšovec, dipl.soc.pedagog – ravnatelj); tj. zamjenik kada je službenik odsutan (Jasminka Latin, mag.soc.rada – socijalna radnica) svakim radnim danom od 10,00 – 13,00 sati u prostorijama Doma.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

NAPOMENA: Temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka ili uslijed profesionalne tajne neki podaci sa sjednica tijela Doma se ne smiju objaviti. Ukoliko imate potrebu za detaljnim pojašnjenjem istog, slobodno se obratite Službeniku za informiranje.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije pitrebno platiti naknadu stvarnih materijalnih troškova u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

Ujedno, ovdje se nalaze objave sjednica te se također za eventualne prijašnje odluke tijela Doma, možete obratiti Službeniku za informiranje.