Vrste pomoći

djel

Jasminka Latin, dipl. soc. radnik voditelj

Jasminka Latin, mag. soc. rada
voditeljica

Jedinica socijalnog rada i radno-okupacione terapije

Od ove jedinice sve počinje, ovdje možete dobiti sve potrebne informacije o smještaju te sve potrebne informacije o samoj proceduri u svezi realizacije smještaja. Socijalni radnik s korisnicima provodi individualni i grupni rad te vodi svu potrebitu dokumentaciju za korisnika.

Smisao radno-okupacione terapije za korisnike leži u činjenici da se smještenim korisnicima pokuša na što bolji način osmisliti njihov život u Domu, a što se postiže uvedenim brojnim interesnim grupama: muzikoterapija, kreativna radionica, literarna grupa, društvene igre, mozgalice, snoezelen terapija, filmoteka, molitvena grupe i dr. Ujedno za korisnike se organiziraju tijekom cijele godine razne priredbe KUD-ova, škola, zborova i sl. te odlasci na izlete i hodočašća.


Marina Ćibarić, bacc.med.techn. voditeljica stacionara

Marina Ćibarić, bacc.med.techn.
voditeljica stacionara

Jedinica zdravstvene i opće njege (Stacionar)

U stacionar se smještavaju osobe koje su ovisne o tuđoj pomoći njezi jer nisu voditelja u mogućnosti zadovoljavati samostalno svoje svakodnevne

potrebe. Radi se o nepokretnim i teško pokretnim osobama. O njima skrbe njegovatelji/ce, medicinke sestre, fizioterapeutkinje.

 

 

 

Zdravstvena zaštita korisnika osigurana je u suradnji s ambulantom primarne zdravstvene zaštite dr. Zdenka Obelića, dok se specijalistički pregledi korisnika (fizijatar, internist, ortoped, i sl.) obavljaju u organizaciji ustanove u Općoj bolnici Varaždin ili drugdje, po izboru i potrebi korisnika. U ustanovi se provodi zdravstvena i opća njega (kupanje, brijanje, šišanje, pomoć u oblačenju, rezanje noktiju, podjela terapije, prijevoji i dr.). Ujedno po potrebi ustanovu posjećuje konzilijarni psihijatar.


 

Ljubica Hojsak - voditeljica kuhinje

Ljubica Hojsak
voditeljica kuhinje

Jedinica pripreme i podjele hrane (kuhinja)

Kako bi našim korisnicima osigurali sigurnu prehranu, u našoj kuhinjiprimjenjujemo dobru higijensku i dobru proizvođačku praksu, kao temelj uspostavljenom HACCP sustavu, kojim osiguravamo zdravstvenu ispravnost hrane u ustanovi. Svakodnevno se pripremaju tri obroka, uz dvije užine i dijetalna prehrana u slučajevima gdje je to medicinski indicirano.


Biserka Svetec - voditeljica tehničko-ek. sl.

Biserka Svetec
voditeljica tehničko-ek. sl.

Jedinica općih i ekonomsko-tehničkih poslova

Obuhvaća poslove računovodstva, recepcije, tehničkih poslova kao što su popravci kvarova na inventaru Doma, održavanje čistoće i izgleda okoliša interijera i eksterijera. U ustanovi neizostavnu ulogu ima i praonica rublja, gdje se vrši pranje i glačanje posteljnog i osobnog rublja korisnika.