O nas

Caritasov dom Sv. Ivan Krsitelj – IvanecUstanovitelj in lastnik Caritasovega doma za starejše in nemočne osebe “Sv. Ivan Krstitelj” Ivanec je Caristas Varaždinske župnije, ki je s svojim občutkom do starejših in nemočnih oseb med drugim zgradil in leta 2001 odprl današnji Dom.

Dom upravlja ravnatelj po dogovorjeni politiki Upravnega sveta, ki je sestavljen iz treh predstavnikov Caritasa Varaždinske župnije, enega predstavnika oskrbovancev in enega predstavnika zaposlenih.

Dom je osnovan kot ustanova za socialno skrb, ki izvaja usluge dolgotrajne namestitve in skrbi za osebe v tretjem življenjskem obdobju, upoštevajoč vse pozitivne in negativne lastnosti, ki jih to obdobje prinaša.

Da to dosegamo, našim oskrbovancem nudimo profesionalno zdravstveno nego, kvalitetno socialno skrb in organizirano izkoriščanje prostega časa, primerno prehrano usklajeno z nutricionizmom in zdravstvenimi zahtevami, ter vso mogočo logistiko, ki jo taka vrsta ustanove poterbuje.

V delu z oskrbovanci koristimo in sledimo najnovejšim strokovnim spoznanjem, pridobljenim izkušnjam, prostorskim in kadrovskim kapacitetam v okviru obstoječih možnosti naše ustanove.

V domu razpolagamo s 105 posteljami razporejenimi v eno in dvoposteljne sobe, ter nekaj večposteljnimi sobami v tronadstropni zgradbi z dvigalom.

Ustanova je organizira po organizacijskih oddelkih:

  1. Služba za socialno delo in delovno terapijo, v kateri sta zaposleni socialna delavka in delovna terapevtka.
  2. Sektor zdravstvene in splošne nege, kjer so zaposlene medicinske sestre, fizioterapevtka in negovalke.
  3. Sektor priprave in strežbe hrane, ki ga sestavljajo kuharji, pomočniki kuharjev in strežno osebje.
  4. Ekonomsko tehnična služba, v kateri svoje delo opravljajo vodja računovodstva, ekonomist, skladiščnik, hišnik, receptorji ter osebje v pralnici.

OsebjePoleg skrbi za oskrbovance, nam je zelo pomembno tudi zadovoljstvo vseh 35 zaposlenih, ustvarjanje prijetnega delovnega vzdušja, v katerem delamo timsko, ter njihovo stalno usposabljanje, da dosežemo profesionalni in odgovorni odnos do oskrbovancev.

Da bi našim oskrbovancem in zaposlenim zagotovili čim večjo varnost in poboljšali naše delo z oskrbovanci, s ciljem ustvarjanja zadovoljnih oskrbovancev, njihovih družin in na delo osredotočenih zaposlenih, smo leta 2010 uvedli standard ISO 9001 in HACCP sistem.

Dom kot javna ustanova skuša biti aktiven član lokalne skupnosti v sodelovanju z vladnimi in nevladnimi, izobraževalnimi, kulturnimi, športnimi, zdravstvenimi in še posebno z verskimi organizacijami in mediji, ki spremljajo domske dejavnosti in informirajo javnost, da bi bila ustanova čimbolj sprejeta v družbo in postala del nje.

VIZIJA – Skrb za starejše in nemočne osebe na dostojen, human, enakovreden način in jim s tem omogočiti prijetno starost.

CILJ – Strejšim in nemočnim osebam zagotoviti profesionalno zdravstveno in splošno nego, primerno prehrano skladno z nutricionističnimi in zdravstvenimi zahtevami, ter omogočiti širok spekter delovno-terapevtskih aktivnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa.