Kako postati oskrbovanec

Dokumentacija za namestitev

  • Vloga za namestitev
  • Državljanstvo
  • Rojstni list
  • Kopija veljavne osebne izkaznice
  • kopija veljavnega dokumenta zdravstvenega zavarovanja, ki omogoča koriščenje zdravstvene oskrbe v Republiki Hrvaški
  • Zdravniško potrdilo zdravnika splošne medicine in kopija ostale pomembne zdravene dokumentacije prevedene v hrvaščino
  • Izvid psihiatra (po potrebi)
  • Dokaz o prejemanju pokojnine
  • Dokazilo o skrbništvu (za osebe, ki imajo skrbnika)

Obveznosti oskrsbovancev ob namestitvi

OPOMBA:
KOMISIJA ZA SPREJEM IN ODPUST OSKRBOVANCEV BO O SPREJEMU OSKRBOVANCA V CARITASOV DOM IVANEC ODLOČALA SAMO OB PREJEMU PRAVILNO IZPOLNJENE POPOLNE DOKUMENTACIJE!

– vkolikor je zahteva vmeščena na čakalno listo, se je potrebno do namestitve enkrat letno zglasiti na socialni službi Doma.