Kako postati korisnik

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA SMJEŠTAJ

  • Zamolba za smještaj
  • Rodni list
  • Dokaz o trajnom nastanjenju u Republici Hrvatskoj – uvjerenje o prebivalištu
  • preslika važeće osobne iskaznice
  • preslika zdravstvene iskaznice, te važeće iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja
  •  Liječnička svjedodžba liječnika opće prakse, te preslika druge važnije medicinske dokumentacije
  • Psihijatrijski nalaz (ukoliko se pokaže potrebnim)
  • Dokaz o mirovinskim primanjima (preslika izvatka)
  • Rješenje o skrbništvu (za osobe stavljene pod skrbništvo)
  • Utvrđivanje funkcionalne ovisnosti

Obveze korisnika kod useljenja

NAPOMENA:
KOMISIJA ZA PRIJEM I OTPUST KORISNIKA ĆE O PRIJEMU KORISNIKA U CARITASOV DOM IVANEC, RAZMATRATI SAMO NA TEMELJU UREDNE I POTPUNO PRIKUPLJENE DOKUMENTACIJE!

– ukoliko je zahtjev stavljen na Listu čekanja, do realizacije smještaja, potrebno se godišnje jedanput javljati u socijalnu službu doma

TROSTRUKI MODEL SMJEŠTAJA KORISNIKA U CARITASOV DOM IVANEC

Caritasov dom Ivanec smještava korisnike na osnovu 3 pravna temelja smještaja:

PRIVATNI SMJEŠTAJ

Ukoliko netko želi postati korisnik Caritasova doma Ivanec i time postati član naše velike obitelji, osim što je u svakom slučaju dobro došao, mora ispuniti neke preduvjete, a to je prikupljanje i dostava određene dokumentacije.

Temeljem uredno kompletirane dokumentacije, Komisija za prijem i otpust korisnika u Domu uz ravnatelja, odlučuje o prijemu na smještaj. Razlog za odbijanje smještaja temelji se na činjenici da osoba boluje od zarazne ili teške psihičke bolesti.

Odlukom Komisije dolazi do realizacije smještaja ili ukoliko je popunjen smještajni kapacitet, zahtjev se stavlja na Listu čekanja.

SMJEŠTAJ RJEŠENJEM CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB

Caritasov dom Ivanec smještava korisnike rješenjem centara za socijalnu skrb s područja cijele Republike Hrvatske. S Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, ustanova ima sklopljen Ugovor o međusobnim odnosima, po kojem može primiti na smještaj najviše 35 osoba.

Procedura glede realizacije smještaja počinje u lokalnom Centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta potencijalnog korisnika. Sukladno zakonskoj regulativi, te provedenim radnjama u Centru, Centar proslijeđuje zahtjev za smještaj Caritasovu domu Ivanec.

SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA KORISNIKA OD STRANE CARITASA VARAŽDINSKE BISKUPIJE

Osobe koje su u velikoj potrebi za smještajem, nemaju dostatna sredstva za podmirivanje troškova smještaja, a nalaze se na teritorijalnoj nadležnosti Varaždinske biskupije, mogu se javiti u socijalnu službu Caritasova doma Ivanec, koja posreduje Caritasu Varaždinske biskupije u prikupljanju potrebite dokumentacije.

Prikupljena i kompletirana dokumentacija proslijeđuje se na odlučivanje Povjerenstvu Varaždinske biskupije koje odlučuje o financiranju ili sufinanciranju smještaja u Domu.

Prilikom donošenja odluke Povjerenstvo za opravdanost financiranja ili sufinanciranja smještaja uzima u obzir financijske prilike samog korisnika i njegovih članova obitelji, te zakonskih obveznika uzdržavanja i njihovih ukućana, uz dogovor o njihovom sudjelovanju u plaćanju troškova smještaja. Potencijalni korisnik je za svoj smještaj dužan doprinositi sa svim svojim prihodima (mirovina, doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, ušteđevina, imovina i sl.), dok su zakonski obveznici uzdržavanja (djeca), a sukladno njihovim mogućnostima, dužna doprinositi na način kako se sporazume sa Povjerenstvom.

Važna napomena – ukoliko osoba ima sklopljen Ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, Povjerenstvo neće razmatrati zahtjev za sufinanciranje smještaja.